Chrome Extensions

F13 Tools Extension

F13 Tools

Siêu tiện ích cho Facebook
Friend Requester Extension

Friend Requester

Tiện ích giúp bạn gửi kết bạn hàng loạt tự động.
Smart Auto Reaction Extension

Smart Auto Reaction

Auto tương tác Facebook, thả tim thông minh.
Friend Ranking Extension

Friend Ranking

Xem xếp hạng bạn bè, lọc bạn bè không tương tác trên Facebook.

Android Applications

Friend Ranking Extension

Semaphore & Morse Trainer

Application to help you learn semaphore and morse!
Friend Requester

Cryptogram Solving

Application to help you decode and create cryptogram.
Find Facebook ID

Mat Thu Online

Decryption game for Vietnam teenagers.