Dùng cscript để kích hoạt Office 2010, 2013 & 2016

Khi bạn đã thử hết mọi cách mà vẫn không thể kích hoạt Office vĩnh viễn, hãy thử ngay cscript commands với sự hỗ trợ của chương trình Command Prompt. Theo dõi bài viết Dùng cscript để kích hoạt Office 2010, 2013 & 2016 để biết thêm chi tiết nhá!

Cách kích hoạt Office với cscript

 1. Dùng tổ hợp phím logo Windows + R (HĐH Windows) để mở cửa sổ Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin).
 2. Thực hiện các lệnh tùy theo phiên bản Office của bạn:
  • Office 2010: cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
  • Office 2013: cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
  • Office 2016: cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
 3. Để xem key đã được cập nhật, dùng lệnh cscript ospp.vbs /dstatus
 4. Để gỡ key đã cập nhật, dùng lệnh cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX. Thay XXXXX bằng 5 kí tự tìm thấy ở bước 3.
 5. Nâng cấp key mới bằng cách dùng lệnh cscript ospp.vbs /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX với dãy XXXXX là mã đầy đủ key của Office cung cấp.
 6. Để kích hoạt Office với key mới, dùng lệnh cscript ospp.vbs /act
 7. Khởi động lại Office để tận hưởng kết quả nhá!

Lzdev luôn luôn bên bạn để hỗ trợ. Chúc may mắn và vui vẻ với cscript.